Een podcast feuilleton.

De prequel op "Timo en de wilde dieren". Zes kosmikomische verhalen over een varken met loodgieterijambities. Podcast feuilleton. Hier te volgen.

Het water stijgt, het ligt al goed nat. Hoe opnieuw te beginnen? Zes oorsprongsverhalen met onder meer een gorilla uit Belgrado, een treurende bruid, en de menselijke maat die loeihard in je oog schiet.

Een mini-podcast feuilleton, geschreven en verteld door Solta.

EPISODE 1

Waarin een varken haar loodgieterijambities bekent.
24 November 2020

EPISODE 2

Over een meisje in het gras dat er nog niet was (en haar vriendin die alvast op bezoek komt).
26 November 2020

EPISODE 3

Gesprek met een primaat over de menselijke maat recht in uw oog.
01 December 2020

EPISODE 4

En de melkweg slingert door de ruimte als een bruidssluier zonder bruid.
03 December 2020

EPISODE 5

Over de figuur van de soldaat.
08 December 2020

EPISODE 6

Deel 6: En dan nu
10 December 2020