Een podcast feuilleton.

De prequel op "Timo en de wilde dieren". Zes kosmikomische verhalen over een varken met loodgieterijambities. Podcast feuilleton. Hier te volgen.

Het water stijgt, het ligt al goed nat. Hoe opnieuw te beginnen? Zes oorsprongsverhalen met onder meer een gorilla uit Belgrado, een treurende bruid, en de menselijke maat die loeihard in je oog schiet.

Een mini-podcast feuilleton, geschreven en verteld door Solta.

EPISODE 1

Waarin een varken haar loodgieterijambities bekent.
24 November 2020